Nova platforma za odabri kalolifera

Prva verzija COILS.ba web aplikacije uključuje sve potrebne opcije i funkcije koje će vam pomoći da izračunate količinu toplotne energije koja je potrebna za zagrijavanje određenog prostora i to po dimenzijama koje vi unesete. Također opcionalno možete odabrati između drugih paramtara kao što su vrsta izolacije prostora koja bitno utiče na proračun ali i tehničkih detalja poput odabira vrste struje te temperature zraka.

Za one napredne korisnike razvili smo i PRO pretragu koja dozvoljava apsolutnu kastimizaciju.

Kompletan sistem vam kreira ponudu koja uključuje detaljnu specifikaciju i cijenu. Sistem prati narudžbe te efikasno radi skraćujući vrijeme koje se inače gubilo na kreiranj ponude, edukaciju ali i procesuiranje pravilnih narudžbi. Ovim pristupom smo inovirali u brand te potrošača stavili na posebno mjesto u kojem smo pažnju usmjerili upravo na riješavanje problema na najbrži mogući način potpuno transparentno.